Pro média
Zde najdete ke stažení tiskové zprávy, loga a fotografie v tiskové kvalitě.
Helpful Art in Covid - výstava ve FN Motol